­

Lenneke Docter, beleidsmedewerker van Cosis geeft een blik in hun keuken. Zij vertelt hoe Cosis handen en voeten geeft aan de uitvoering van HOZ en ART. Dit doen zij o.a. door toepassingsmogelijkheden te faciliteren waarbij de IRB individueel en structureel programmatisch ingezet wordt om participatiedoelen van cliënten te bereiken.

Wensen ontdekken en ermee aan de slag (durven) gaan lukt veel beter in een goede samenwerking en met overeenstemming over wensen en het te bereiken doel. Over hoe dat proces vorm heeft gekregen vertellen een cliënt, een begeleider en een teamleider van Cosis hun ervaringen.

Ik ben Famke Breeuwer, seniorbegeleider bij MET de wijk, onderdeel van MET ggz. Naast mijn taken als coördinator van cliënttrainingen ben ik ook trainer. MET ggz wil het herstel en de maatschappelijke participatie van cliënten bevorderen. Daarom werken we onder andere met de IRB-methodiek binnen de begeleiding. Alle begeleiders zijn opgeleid in de IRB en kunnen de IRB toepassen. We werken echter ook met IRB- leerprogramma’s en met een IRB- programmatische toepassing in trainingen voor cliënten. Op die manier werken we doelgericht aan de participatiebevordering van door de cliënt gestelde doelen.

Ik ben Bart. Eind jaren 90 kwam ik door privéomstandigheden in de financiële problemen. Omdat ik die graag opgelost wilde hebben ben ik gaan werken bij een werkgever die mij gouden bergen beloofde. De adviezen die ik kreeg, de werk-constructies waaronder ik toen ben gaan werken, hebben mijn problemen echter alleen maar verergerd. Ik kwam van de regen in de drup en kon mijn huis niet meer aanhouden. Mijn roer moest om.

Ik ben Sandy en ik werk als begeleider bij RIBW Brabant. RIBW Brabant is gespecialiseerd in de begeleiding en ondersteuning van mensen met psychosociale en/of psychiatrische problemen. We werken samen met de cliënt aan duurzaam herstel, een volwaardig en betekenisvol leven en daarmee optimale participatie in de samenleving. Daarbij gaan we uit van ieders persoonlijke doelen en vermogen, maar ook van eigen kracht en verantwoordelijkheid.

Maatwerk bij participeren

 

­