­

Ondanks alle belemmeringen van afgelopen jaar wisten onze cursisten toch hun doel te bereiken. Afgelopen dinsdag was het dan ook een super feestelijke dag. Tien cursisten van Antes, onderdeel van de Parnassia Groep, en Reinier van Arkel groep hebben hun certificaat tot IRB-expert in ontvangst mogen nemen. Deze kanjers hebben doorgezet in tijden van Corona, waarbij er geschakeld werd naar online lessen in plaats van fysiek. Gelukkig was de groep erg gemotiveerd om het certificaat te halen en hebben zij dit vast kunnen houden en zo een topprestatie geleverd.

Door alle onzekerheden of wij op 5 oktober elkaar al kunnen ontmoeten, hebben wij besloten om ons fysieke congres door te schuiven naar volgend jaar. Informatie hierover volgt binnenkort!
Omdat wij deze dag niet zomaar aan ons voorbij willen laten gaan, bieden wij een sterk alternatief programma online!

Onze eerdere Webinars stonden al twee keer in het teken van “Gele kaart voor buitenspel”. Ons laatste Webinar in deze reeks vormt een mooi sluitstuk, met het thema 2x geel = rode kaart.

“Rode kaart voor voortijdig schoolverlaten”

Het ondersteunen van jongeren met psychische en cognitieve problemen bij het kiezen, verkrijgen en behouden van een reguliere opleiding

Belangrijke en dringende oproep voor herstelondersteunende zorg binnen de Wlz!

De Wlz biedt, al wordt dit niet altijd zo belicht, belangrijke participatiekansen voor mensen met ernstige psychiatrische problemen, namelijk dat zij kunnen wonen naar wens, met de nodigde intensieve begeleiding en zorg. Dit sluit aan bij de universele rechten van mensen met een handicap (VN verdrag 2016).

Ervaringen van deelnemers:

“Praktische, inhoudelijk training”

“Een goede aanvulling op mijn werk”

“Verhelderend en geeft nieuwe handvatten binnen het werkveld”

De overheid zet sterk in op de deelname van álle burgers aan de samenleving. Soms missen mensen op een bepaald moment in hun leven de vaardigheden om zelfstandig keuzes te maken op de terreinen wonen, werken, leren of van sociale contacten. De Basis IRB heeft als doel de cursisten kennis te laten maken met de 4 fases van de IRB (verkennen, kiezen, verkrijgen en behouden) zodat ze na afloop een traject met een cliënt kunnen uitvoeren.

Op 7 april jl. promoveerde Sanches cum laude bij Tilburg University op haar proefschrift: ‘Working towards social participation’. Op de site van Kenniscentrum Phrenos vertelt zij kort en krachtig over de noodzaak én de uitkomsten van haar onderzoek. Zij concludeert dat het erg belangrijk is om te investeren in gerichte rehabilitatie methodieken zoals de IRB.

Maatwerk bij participeren

 

­