­

R92 heeft een Bestuur. We stellen beleid, begroting en jaarrekening vast daar waar een RVT ' slechts' goedkeurt. De eindverantwoordelijkheid van de Stichting Rehabilitatie '92 ligt bij het Bestuur. Het Bestuur stelt onder andere het beleid, de begroting en de jaarrekening vast. De dagelijkse leiding en verantwoordelijkheid is door het Bestuur naar de Directie gedelegeerd. Het Bestuur houdt jaarlijks een zelfevaluatie en heeft een jaargesprek met de Directeur.

Bij de samenstelling van het Bestuur wordt gestreefd naar een afspiegeling van de klanten en uitvoerders van de Rehabilitatie methodiek (IRB) en (potentiële-) doelgroepen.
Oorspronkelijk is Rehabilitatie '92 gestart voor mensen met een psychiatrische beperking. Sinds geruime tijd bestaat het Bestuur mede uit een afgevaardigde vanuit de sector voor mensen met een verstandelijke beperking. Vanouds bestaat het Bestuur mede uit een senior ervaringsdeskundige omdat de IRB naadloos aansluit op- en complementair is aan Ervaringsdeskundigheid en Herstel Ondersteunende Zorg (HOZ). Laatste uitbreiding van het Bestuur bestaat uit een afgevaardigde vanuit het Sociaal Domein met arbeid en participatie als belangrijk aandachtsgebieden en expertise. In het bijzonder voor mensen met grote afstand tot de arbeidsmarkt.

Naast vertegenwoordiging vanuit diverse domeinen en sectoren is affiniteit met de doelgroep, mensen die ondanks beperkingen mogelijkheden hebben, en affiniteit met de missie van Rehabilitatie en de Herstelvisie een absolute voorwaarde.

In het bestuur zitten:

  • Mw. Ingeborg Siteur, voorzitter
  • De heer Jan Berndsen, secretaris
  • De heer Richard Adamowicz, penningmeester
Maatwerk bij participeren

 

­